Schuldbemiddeling

Bij schuldbemiddeling wordt getracht een regeling te treffen met de schuldeisers voor de betaling van je schulden. Er kan bijvoorbeeld nagegaan worden of je je schulden gespreid mag terugbetalen, of je schulden terecht zijn, of ze verjaard zijn, of er onwettige kosten aangerekend worden, enz.

Samen met de schuldbemiddelaar/maatschappelijk werker wordt een afbetalingsplan opgesteld waarmee de schuldeiser al dan niet akkoord kan gaan. Bij goedkeuring belooft de schuldeiser dat hij geen andere stappen zal ondernemen om de schuld in te vorderen, tenminste als je je aan de gemaakte afspraken houdt.

Soms is het aangewezen om ook in budgetbegeleiding of budgetbeheer te gaan.

Schuldbemiddeling is geen oplossing voor structurele schuldproblemen: dan is een collectieve schuldenregeling mogelijk een betere oplossing.

Voorwaarden

Als de schulden betrekking hebben op consumentenkrediet moet de schuldenaar een 'overeenkomst inzake schuldbemiddeling' ondertekenen.

Procedure

 Je maakt een afspraak voor een persoonlijk onderhoud met een maatschappelijk werker.

Meebrengen

  • Identiteitsbewijs
  • Rekeningafschriften
  • Bewijs van inkomsten
  • Bewijs van uitgaven
  • Bewijs van schulden

Contact