Samenstelling Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn stippelt het algemeen beleid van het OCMW uit en neemt de beslissingen in verband met de werking van het OCMW.

De raad bestaat uit 11 raadsleden die worden verkozen op de installatievergadering van de gemeenteraad.

De OCMW-raad vergadert elke 2de donderdag van de maand. De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn in principe openbaar. Onder bepaalde voorwaarden kan de raad wel beslissen dat een vergadering achter gesloten deuren plaatsvindt. Wanneer het om personen gaat worden de agendapunten altijd in besloten zitting behandeld.


 

Voorzitter

Bram Delvaux Bram Delvaux
P/a Kabbeekvest 110 bus 1 - 3300 Tienen
bram.delvaux@ocmw.tienen.be

 

Raadsleden CD&V

Elisabeth Arnauts Elisabeth Arnauts
Sint-Pietersstraat 176 - 3300 Tienen
elsarnauts@hotmail.com
Christine Vancauwenberghs Christine Vancauwenberghs
Waterstraat 114 - 3300 Tienen
christine.vancauwenberghs@ocmw.tienen.be

 

Raadslid Groen

Christine Stryckmans  Christine Stryckmans
Van Audenhovestraat 37 - 3300 Tienen
chrisstryckmans@gmail.com

 

Raadslid N-VA

   
Steven Leemans Steven Leemans
Begijnenstraat 32 - 3300 Tienen
steven@leemans.co

 

Raadslid Open Vld

 Rita Vanlangendonck Rita Vanlangendock
Bostenberg 2 - 3300 Tienen
rita.vanlangendonck@tienen.be

 

Raadsleden sp.a

Arthur Dumont Arthur Dumont
Bosveldstraat 18 - 3300 Tienen
arthur.dumont@ocmw.tienen.be
Mia Schuermans Mia Schuermans
Viaductstraat 69 - 3300 Tienen
mia.schuermans@ocmw.tienen.be
Bart Thomas Bart Thomas
Jubileumlaan 32 - 3300 Tienen
bart.thomas@ocmw.tienen.be

 

Onafhankelijke raadsleden

Patrick Grootjans

Patrick Grootjans
Hollestraat 14 - 3300 Tienen
patrick.grootjans@tienen.be
Marina Dermul Marina Dermul
Aarschotsesteenweg 397 - 3300 Tienen
marijke.dermul@skynet.be