Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn stippelt het algemeen beleid van het OCMW uit en neemt de beslissingen in verband met de werking van het OCMW.

De samenstelling van de raad is dezelfde als deze van de gemeenteraad.

De OCMW-raad vergadert elke laatste donderdag van de maand, aansluitend op de zitting van de gemeenteraad. De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn in principe openbaar. Onder bepaalde voorwaarden kan de raad wel beslissen dat een vergadering achter gesloten deuren plaatsvindt. Wanneer het om personen gaat worden de agendapunten altijd in besloten zitting behandeld.


 

Voorzitter

 
 Lucia Dewolfs

Lucia Dewolfs (N-VA)                                               
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
lucia.dewolfs@tienen.be 

 

Raadsleden Blauw Wit Tienen

 
 Bram Delvaux 

Bram Delvaux 
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
bram.delvaux@tienen.be

Peter Loozen

Peter Loosen
peter.loosen@tienen.be

 Eddy Poffé

Eddy Poffé
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen 
eddy.poffe@tienen.be

 Rita Vanlangendonck

Rita Vanlangendonck
rita.vanlangendonck@tienen.be

 

Raadsleden CD&V

 

Wim Berge

Wim Bergé 
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen 
wim.berge@tienen.be 

Christianne Devadder

Christianne Devadder
christianne.devadder@tienen.be 

 

 Kris Franssens

Kris Franssens
kirs.franssens@tienen.be

Bart Maes

Bart Maes 
bart.maes@tienen.be

Nicky Martens

Nicky Martens
nicky.martens@tienen.be

 Katrien Partyka

Katrien Partyka 
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
burgemeester@tienen.be
 Dirk Smolders

Dirk Smolders
dirk.smolders@tienen.be

 Liesbeth Vanderloock

Liesbeth Vanderloock
liesbeth.vanderloock@tienen.be

 

Raadsleden Groen

 
John Vankeijenberg John Vankeijenberg
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
john.vankeijenberg@tienen.be

Tom Roovers

Tom Roovers 
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tom.roovers@tienen.be
Karin Struyf

Karin Struyf  
karin.struyf@tienen.be

 

Raadsleden N-VA

 

 Rudi Hendrickx

Rudi Hendrickx
rudi.hendrickx@tienen.be

Gijsbrecht Huts

Gijsbrecht Huts 
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
gijsbrecht.huts@tienen.be
 Ine Tombeur

Ine Tombeur
P/a Kabbeekvest 110 bus 1 - 3300 Tienen
ine.tombeur@tienen.be
Fabio Vanderlinden Fabio Vanderlinden
fabio.vanderlinden@tienen.be 

 

RaadsledenTienen Vooruit!Christophe Hendrickx Christophe Hendrickx
christophe.hendrickx@tienen.be
Jos Mombaers

Jos Mombaers
jos.mombaers@tienen.be

 
Els Moyens

 Els Moyens
 els.moyens@tienen.be
 Bernard Vandereyken

Bernard Vandereyken 
bernard.vandereyken@tienen.be

Raadsleden Vooruit

 
 Bart Thomas Bart Thomas
bart.thomas@tienen.be 

 Nele Daenen

Nele Daenen
nele.daenen@tienen.be
 Jean Defau

Jean Defau 
jean.defau@tienen.be
 

Pascale Grootjans
pascale.grootjans@tienen.be 
 Daniel Vanluyten

Daniel Vanluyten 
daniel.vanluyten@tienen.be

 

Raadsleden Vlaams Belang

 
Joël Dereze

Joël Dereze
joel.dereze@tienen.be
 Tessa Peelman


Tessa Peelman
tessa.peelman@tienen.be