Babyvoeding

BabyvoedingDe geboorte van een baby veroorzaakt extra uitgaven. In de totale babyuitzet kan de aankoop van babyvoeding (vooral eerste leeftijdsmelk) een noodzakelijke, maar kostelijke uitgave betekenen voor jonge ouders of alleenstaande moeders.

Voorwaarden

Je bent cliënt bij het OCMW of kan het worden. Je financiële situatie is te beperkt voor deze bijkomende uitgaven. De individuele tussenkomst wordt verleend in de eerste levensmaanden van het kind en dit  voor maximaal 6 maanden.

Procedure

Neem contact op met de maatschappelijke werk(st)er. Na een sociaal en financieel onderzoek zal een beslissing worden genomen door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Deze tussenkomst is specifiek voor OCMW Tienen en kan dus verschillen van andere gemeenten.

Meebrengen

Je legt bewijzen voor van je financiële situatie en die van samenwonenden (inkomsten, uitgaven, schulden).

Bedrag

Je ontvangt een waardebon van 60 euro/maand  voor de aankoop van babyvoeding (melkpoeder) bij een apotheek naar keuze in Tienen.

Uitzonderingen

In geval van speciale dieetvoeding of bij noodsituaties kan een aangepaste beslissing genomen worden.

Contact