Huurwaarborg

HuurwaarborgBij verhuis vormt het betalen van de huurwaarborg vaak een probleem. Op dat ogenblik moet er namelijk, naast de eerste maand huur, nog een bedrag van twee- of driemaal de huur betaald worden. Daarom heeft OCMW Tienen een overeenkomst met Belfius om via de bank een bankwaarborg af te leveren.

Voorwaarden

Je financiële situatie is te beperkt voor deze uitgave. Als je eigen bank je geen bankwaarborg toestaat en je daarvan het schriftelijk bewijs voorlegt, kan je een tussenkomst aanvragen bij het OCMW. De tussenkomst voor een huurwaarborg kan verleend worden indien je verhuist binnen Tienen of van Tienen naar een andere gemeente.

Procedure

Neem contact op met de maatschappelijke werk(st)er van het OCMW. De maatschappelijk werk(st)er verricht een sociaal en financieel onderzoek waarna je verzoek ter beslissing wordt voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Meebrengen

Document van de huisbaas (dit kan een voorlopig huurcontract zijn) dat hij de woning aan jou wil verhuren.
Bewijs van je huidige financiële situatie en van de samenwonenden (inkomsten, uitgaven, schulden).

Bedrag

Volgens de huurwet bedraagt de huurwaarborg in de regel 2 maanden huur, maar in welbepaalde gevallen kan dit ook wettelijk 3 maanden zijn. Het OCMW zal een beslissing nemen over het bedrag van de tussenkomst.

Uitzonderingen

Het OCMW van Tienen verleent bij voorkeur een bankwaarborg via Belfius Bank. Dit is een welbepaalde overeenkomst die rechtstreeks met de bank wordt aangegaan.

In uitzonderlijk gevallen kan beslist worden een huurwaarborg op een geblokkeerde bankrekening (naar keuze) over te schrijven op naam van de huurder en verhuurder.

Het OCMW kan beslissen tot wedersamenstelling van het bedrag op een geblokkeerde rekening bij Belfius Bank, die nadien (nadat de gehele som is wedersamengesteld) fungeert als geblokkeerde waarborgrekening.

Contact