Woonzorgcentrum Keienhof

WZC Keienhof

In woonzorgcentrum Keienhof verblijft men in een hedendaagse woonvorm voor zorgbehoevende senioren. Er wordt gestreefd naar de tevredenheid en het welzijn van de bewoner door optimaal rekening te houden met de resident en door verzorging op maat aan te bieden. Het WZC Keienhof is eigendom van en wordt beheerd door het OCMW van Tienen. Het heeft een erkenning van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor RVT-, ROB-, en kortverblijfbedden.

In het woonzorgcentrum onderscheiden we 2 zorgafdelingen:

 • het Buitenhof is een open zorgafdeling die plaats biedt aan 58 personen;
 • het Binnenhof is een gesloten zorgafdeling gericht op personen met dementie. Deze afdeling biedt plaats aan 28 personen.

Naast een permanente verblijfplaats biedt het woonzorgcentrum ook 3 kamers in kortverblijf aan voor tijdelijke opvang en verzorging.

Voorwaarden

 • Leeftijd:
  • 60-64 jaar: max. 8 personen worden toegestaan door de overheid
  • 65+: ongelimiteerd aantal
 • Zorgbehoevend zijn
 • Voorrang voor inwoners van Groot-Tienen en/of voor senioren waarvan de kinderen in Tienen wonen. Voor kortverblijf geldt deze voorrangsregel niet.

Procedure

Kandidaat-bewoners en hun familie maken best een afspraak om informatie in te winnen en/of een bezoek te brengen aan het woonzorgcentrum. Bij interesse wordt de kandidaat-bewoner op de wachtlijst geplaatst. De verblijfsdocumenten worden opgemaakt bij definitieve toewijzing van een kamer.

Meebrengen

 • Katz-schaal
 • identiteitskaart

Bedrag

Uitzonderingen

Personen jonger dan 60 jaar kunnen enkel in het woonzorgcentrum worden opgenomen na uitdrukkelijke toestemming van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Contact