Klacht tegen besluiten

De provinciegouverneur staat als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Hij kan beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Je kan een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid tegen een besluit van de gemeenteoverheid of van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur kom je meer te weten over het indienen van een klacht. Je vindt er een antwoord op volgende vragen:  

  1. Wie kan klacht indienen? 
  2. Tegen welke beslissingen kan je een klacht indienen?  
  3. Tegen welke beslissingen kan je geen klacht indienen? 
  4. Binnen welke termijn moet je een klacht indienen? 
  5. Hoe dien je een klacht in? 
  6. Wat doet de toezichthoudende overheid met je klacht? 
  7. Beroep bij de Raad van State?