Schoolkosten

SchoolgeriefTussenkomst in schoolrekeningen van cliënten voor het schooljaar 2020-2021.

Deze tussenkomst is specifiek voor OCMW Tienen en kan dus verschillen van andere gemeenten.

Voorwaarden

Je bent cliënt bij het OCMW en hebt een dossier van financiële hulpverlening in de vorm van een leefloon, equivalent leefloon, steun, collectieve schuldenregeling, of je bent LOI-bewoner. Je financiële mogelijkheden zijn te beperkt voor deze uitgaven.

Procedure

Neem contact op met je maatschappelijk werker. Na een sociaal en financieel onderzoek zal een beslissing worden genomen door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Meebrengen

Je legt bewijzen voor van je financiële situatie en die van samenwonenden (inkomsten, uitgaven, schulden). Je legt facturen voor van de schoolkosten.

Bedrag

Volgende maximumbedragen worden gehanteerd voor het schooljaar 2020-2021:

 

Bedrag

Kleuteronderwijs

€ 70

Lager onderwijs

€ 110

Schoolkosten in het middelbaar en hoger onderwijs zijn, afhankelijk van de studiekeuze, zeer uiteenlopend.  De maatschappelijk werker zal voor deze aanvraag een individueel sociaal verslag voorleggen aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Afhankelijk of het gaat om kleuter-, lager of secundair onderwijs kan een bepaald bedrag (resp. 25 euro voor kleuter- en lager onderwijs, en 35 euro voor secundair onderwijs) onmiddellijk aan de ouders worden uitbetaald, zonder dat een rekening of factuur moet worden voorgelegd. Dit bedrag kan gebruikt worden voor de aankoop van een boekentas, schoolgerei of extra kleding.

Het resterende bedrag moet verplicht aangewend worden voor de betaling van schoolfacturen.

Uitzonderingen

Deze tussenkomst mag niet gebruikt worden voor kosten zoals schoolfoto's, frisdranken en versnaperingen.

Contact

Contactpersoon