Algemeen directeur

De OCMW-diensten staan onder leiding van de algemeen directeur. De algemeen directeur is de brugfiguur tussen politiek en administratie. Zij woont de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en de bijzondere comités bij en zorgt voor de notulering. De algemeen directeur is hoofd van het personeel en verantwoordelijk voor de administratieve organisatie van de OCMW-diensten en voor de interne controleprocedures. Daarnaast is zij ook voorzitter van het managementteam.

 Patricia Willems

 

Patricia Willems
tel 016 80 57 27 - fax 016 82 30 71
patricia.willems@tienen.be