Secretaris

De OCMW-diensten staan onder leiding van de OCMW-secretaris. De secretaris is de brugfiguur tussen politiek en administratie. Hij woont de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn, het Vast bureau en de bijzondere comités bij en zorgt voor de notulering. De secretaris is hoofd van het personeel en verantwoordelijk voor de administratieve organisatie van de OCMW-diensten en voor de interne controleprocedures. Daarnaast is hij ook voorzitter van het managementteam.

 Jan Lambrechts Jan Lambrechts
Kabbeekvest 110 - 3300 Tienen
tel 016 80 11 01
jan.lambrechts@ocmw.tienen.be