Huursubsidie en installatiepremie

De tegemoetkoming in de huurprijs (ook wel de huursubsidie en installatiepremie genoemd) ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning.

Voorwaarden

Verhuizen naar een conforme woning:

 • na verlaten van een onbewoonbaar verklaarde woning;
 • na verlaten van een overbewoond verklaarde woning;
 • na verlaten van een ongeschikt verklaarde woning (minstens 3 gebreken van categorie IV en 60 strafpunten of 3 gebreken van categorie III);
 • na verlaten van een onroerend goed bestemd voor wonen (loods, garage …);
 • na verlaten van een te kleine woning (minstens 1 jaar ingeschreven);
 • na verlaten van een camping (sinds 2001 hoofdverblijfplaats);
 • na ontvangen van installatiepremie als dakloze via het OCMW;
 • na verlaten van een onaangepaste woning (met trappen en zonder lift) naar een woning die aangepast is aan de fysieke mogelijkheden van een bejaarde (65+) of een persoon met een handicap.

Extra voorwaarden:

 • de verlaten en de nieuwe woning moeten in het Vlaamse gewest liggen;
 • de nieuwe woning mag geen kamer of sociale huurwoning zijn;
 • de huurprijs van de nieuwe woning bedraagt maximaal 570 euro, te verhogen met 71,25 euro per persoon ten laste (maximum 4 x dit bedrag). Deze bedragen gelden voor aanvragen 2015;
 • het gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar voor de aanvraag mag niet hoger zijn dan 16.900 euro, te verhogen met 1.510 euro per persoon ten laste. Deze bedragen gelden voor aanvragen 2015;
 • geen woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben tot 3 jaar voor de aanvraag;
 • inschrijven op de wachtlijst bij de sociale huisvestingsmaatschappij.

Procedure

Maak een afspraak met de jurist.

De aanvraag moet binnen zes maanden na inschrijving in de nieuwe woning gebeuren, bij voorkeur voor de verhuis zodat de kwaliteit van de verlaten woning nog kan worden gecontroleerd.

Meebrengen

 • Het nieuwe huurcontract.
 • Aanslagbiljet van de personenbelasting van het derde jaar voor de aanvraag.
 • Besluit ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid.
 • Attest installatiepremie van het OCMW.

Bedrag

De huursubsidie bedraagt 1/3de van de huurprijs met een maximum van 121,24 euro, verhoogd met 20,21 euro per persoon ten laste. Deze bedragen gelden voor aanvragen 2015. De subsidie kan maximaal gedurende 9 jaar worden uitbetaald, maar wordt na 2 jaar stopgezet als het inkomen de maximumgrens overschrijdt. Bejaarde of gehandicapte huurders in een aangepaste woning krijgen levenslang het startbedrag van de huursubsidie.

De eenmalige installatiepremie (niet voor daklozen) bedraagt driemaal het bedrag van de huursubsidie.

De betaling van de huursubsidie gebeurt maandelijks.

Uitzonderingen

Voor woningen van een sociaal verhuurkantoor wordt de huursubsidie rechtstreeks toegekend aan het verhuurkantoor en in mindering gebracht van de maandelijkse huurprijs.

De huursubsidie wordt stopgezet van zodra men gerechtigd is op de tegemoetkoming voor kandidaat-huurders (de Vlaamse huurpremie), na 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning.

Contact