Begeleiding familiegroepen dementie

Het OCMW van Tienen is in september 2015 gestart met een familiegroep dementie als afdeling van de Alzheimerliga Vlaanderen-regio Tienen.

Met de familiegroep dementie wordt ingespeeld op één van de grootste behoeften van de mantelzorgers en familieleden, namelijk lotgenotencontact. De familiegroep dementie brengt familieleden en mantelzorgers van personen met dementie samen in een gemoedelijke sfeer waarin ze informatie, ervaringen en steun uitwisselen. Ze kunnen er hun zorgen delen met lotgenoten.

De groep komt om de 2 à 3 maanden samen en wordt begeleid door een maatschappelijk werker van het OCMW.

Voor meer info kan je terecht bij onderstaande contactpersonen of via mail naar tienen@alzheimerliga.be.

Voorwaarden

Voorwaarde voor deelname aan de familiepraatgroep: familielid en/of mantelzorger zijn van een persoon met dementie.

Procedure

Vooraf inschrijven is gewenst.

Bedrag

De deelname is gratis.

Contact

Contactpersoon