Begeleiding familiegroepen dementie

Het OCMW van Tienen is in september 2015 gestart met een familiegroep dementie als afdeling van de Alzheimerliga Vlaanderen-regio Tienen.

Met de familiegroep dementie wordt ingespeeld op één van de grootste behoeften van de mantelzorgers en familieleden, namelijk lotgenotencontact. De familiegroep dementie brengt familieleden en mantelzorgers van personen met dementie samen in een gemoedelijke sfeer waarin ze informatie, ervaringen en steun uitwisselen. Ze kunnen er hun zorgen delen met lotgenoten.

De groep komt om de 2 à 3 maanden samen en wordt begeleid door een maatschappelijk werker van het OCMW.

In 2019 komt de familiegroep samen op:

  • maandag 11 maart 2019
  • maandag 13 mei 2019
  • maandag 23 september 2019
  • maandag 25 november 2019

telkens van 13.30 uur tot 15.00 uur in het Sociaal Huis.

Voor meer info kan je terecht bij onderstaande contactpersonen of via mail naar tienen@alzheimerliga.be.

Voorwaarden

Voorwaarde voor deelname aan de familiepraatgroep: familielid en/of mantelzorger zijn van een persoon met dementie.

Procedure

Vooraf inschrijven is gewenst en dit kan bij Elly Vandersteen, tel 016 80 11 28 of via elly.vandersteen@ocmw.tienen.be.

Ook zonder inschrijving ben je als mantelzorger steeds welkom.

Bedrag

De deelname is gratis.

Contact

Contactpersoon