Tussenkomst Vrijetijdsfonds ter bevordering van participatie van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod

Lopende kinderenHet gemeentefonds en het participatiedecreet stellen financiële middelen ter beschikking van steden en gemeenten om de financiële drempel voor deelname aan vrijetijdsinitiatieven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen gedomicilieerd te verlagen.

De uitreiking van deze tussenkomsten gaat door tot het beschikbare budget opgebruikt is. Indien de vraag groter is dan het voorziene budget, heeft de stad Tienen geen enkele verplichting. Zij kan autonoom beslissen om op eventuele bijkomende vragen in te gaan. 

Voorwaarden

De aanvragen worden toegekend indien men beroep doet op één of meerdere van de volgende bepalingen:

 • cliënt van het OCMW;
 • cliënt bij een welzijnsvoorziening;
 • een woning huren van de CV Huisvesting of van het sociaal verhuurkantoor;
 • in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit.

Tussenkomst voor het vrijetijdsaanbod van de jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst en bibliotheek

Per persoon kan er jaarlijks een tussenkomst aangevraagd worden van maximum 60 euro om deel te nemen aan vrijetijdsinitiatieven van de jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst en lidmaatschap van de bibliotheek.

Voor de cultuurdienst kan men een aanvraag voor tussenkomst indienen voor:

 • avondvoorstellingen: een eigen bijdrage van 5 euro per ticket (ongeacht de standaardticketprijs) dient betaald te worden;
 • films: eigen bijdrage van 1 euro per ticket (normale prijs is 4 euro, 3 euro voor -26jarigen en 55-plussers) dient betaald te worden;
 • familievoorstellingen: een eigen bijdrage van 2,5 euro per ticket (normale prijs is 6 euro voor volwassene, 4 euro voor een kind) dient betaald te worden.

Bij de jeugddienst kan men een aanvraag voor tussenkomst indienen voor:

 • het volledige vrijetijdsaanbod van de jeugddienst (jaarwerking, vakantiewerking en evenementen). Voor de vakantiewerking dient een eigen bijdrage betaald te worden.

Bij de sportdienst kan men een aanvraag voor tussenkomst indienen voor:

 • sportkampen: er dient een eigen bijdrage per week betaald te worden;
 • het lidgeld en de wekelijkse werking van de 50 + Sportclub;
 • de wekelijkse werking = onderhoudsturnen op maandag en donderdag, aquagym op maandagnamiddag, badminton en netbal op donderdag;
 • Ik beweeg weer: yoga en relaxatie en aquagym voor mensen met een ziektebeeld;
 • 50 % op de kostprijs van een 10-beurtenkaarten voor het zwembad.

Bij de bibliotheek kan men een aanvraag voor tussenkomst indienen voor:

 • het lidmaatschap (5 euro);
 • internetintroducties (3 euro per sessie).

Tussenkomst bij deelname aan kampen van jeugd-, sport- en culturele verenigingen tijdens de vakantieperiode 

Het Vrijetijdsfonds kan aangesproken worden voor grotere tussenkomsten bij deelname aan kampen van erkende Tiense jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen tijdens de vakantieperiodes.

Tussenkomst lidgelden van jeugd-, sport- en culturele verenigingen

Er kan ook een tussenkomst in het lidgeld van een erkende Tiense jeugd-, sport- of socio-culturele vereniging aangevraagd worden.

Procedure

Tussenkomst in het vrijetijdsaanbod van de jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst en bibliotheek

De aanvraag tot tussenkomst van leefloontrekkers en OCMW-cliënten gebeurt door de sociale dienst van het OCMW. Met de cliënt wordt een gesprek aangegaan over de mogelijkheden voor een vrijetijdsbesteding. Het bevorderen van maatschappelijke participatie van de cliënt (en de kinderen) staat hierbij centraal. De eindverantwoordelijkheid voor deze aanvragen ligt bij de sociale dienst van het OCMW Tienen.

Ook welzijnsorganisaties kunnen deze tussenkomst aanvragen. Via deze organisaties bereiken we personen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden maar die niet noodzakelijk onder de leefloonregeling vallen. Deze aanvragen dienen gemotiveerd te worden door de welzijnsvoorziening via één van de 4 pdf-aanvraagformulieren of elektronische formulieren.

Tussenkomst bij deelname aan kampen tijdens de vakantieperiode van jeugd-, sport- en culturele verenigingen

De organiserende vereniging dient een aanvraag in via één van de 4 pdf-aanvraagformulieren of elektronische formulieren. De stad Tienen beslist over de aanvragen. 

Tussenkomst lidgelden van jeugd-, sport- en culturele verenigingen

De vereniging of betrokken welzijnspartner dient een aanvraag in via één van de 4 pdf-aanvraagformulieren of elektronische formulieren. 

Bedrag

 • Tussenkomst in het vrijetijdsaanbod van de jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst en bibliotheek: max. 60 euro per persoon per jaar.
 • Tussenkomst bij deelname aan kampen tijdens de vakantieperiode van jeugd-, sport- en culturele verenigingen: 50 % van de kampprijs. Vanaf een tweede persoon uit eenzelfde gezin bedraagt de tussenkomst 70 %, telkens met een maximum van 100 euro per persoon per jaar.
 • Tussenkomst lidgelden van jeugd-, sport- en culturele verenigingen: 50 % van de prijs. Vanaf een tweede persoon uit eenzelfde gezin bedraagt de tussenkomst 70 %, met een maximum van 100 euro per persoon per jaar.

Regelgeving

Stedelijk reglement vrijetijdsfond ter bevordering van de participatie van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod (jeugd, cultuur, sport en bibliotheek) van de stad Tienen.

Contact