Assistentiewoningen

Waar kan je ons bereiken?

Het beleidsdomein ouderenzorg van het OCMW van Tienen beschikte enerzijds in seniorie Houtemhof over 62 serviceflats voor senioren die nog in staat zijn zelfstandig te wonen, en anderzijds over het woonzorgcentrum Keienhof voor 89 zorgbehoevende bejaarden. Het OCMW heeft het aanbod in 2018 vervolledigd door de bouw van 30 assistentiewoningen. De assistentiewoningen kregen de naam ‘Groenhof’ omwille van hun ligging in de Groenhofstraat.

Assistentiewoningen zijn vergelijkbaar met serviceflats, maar laten toe beter in te spelen op de specifieke noden van de zorgbehoevende bewoners. Zo kunnen zij gebruik maken van alle ondersteuningsfuncties die aanwezig zijn in het WZC Keienhof. De assistentiewoningen vormen een combinatie van zelfstandig wonen met ondersteuning en zorg op maat.

De flats worden verhuurd aan senioren ouder dan 65 jaar.

Wie is wie?

Naam contactpersoon Telefoon
Liesbeth Dormaels (Woonassistent) 016 80 18 38 liesbeth.dormaels@ocmw.tienen.be