Afbouw klussendienst OCMW

21
maart
2024
11081_089.jpg

Het OCMW Tienen zet vanaf 1 juni ’24 zijn klussendienst stop. Voor inwoners bestaan er ondertussen tal van alternatieven. Wie hier omwille van een beperkt budget geen beroep op kan doen, kan wel nog steeds een tussenkomst bij het OCMW aanvragen.  

De klussendienst van het OCMW wordt geleidelijk aan afgebouwd. Vanaf 1 juni ‘24 kunnen er geen nieuwe aanvragen meer gedaan worden. De klussendienst is bedoeld voor oudere en minder mobiele inwoners die zelf geen klusjes meer kunnen opknappen, of die de middelen niet hebben om een hersteller te betalen. De voorbije jaren nam de vraag af. Zo werden er in 2023 slechts 22 klussen uitgevoerd.

“Vandaag kunnen we die inwoners naar tal van alternatieven doorverwijzen”, licht schepen van mensen Ine Tombeur de beslissing toe. “Voor diegenen die omwille van een beperkt budget geen beroep kunnen doen op professionele hulp, blijft de mogelijkheid bestaan om een tussenkomst te vragen bij het OCMW.” 

Het personeel van de klussendienst maakt al sinds enkele jaren deel uit van de afdeling technische ondersteuning van de stad. “De werktijd die momenteel besteed wordt aan het uitvoeren van klusjes, zal vanaf juni extra ingezet kunnen worden voor het onderhoud van het patrimonium en de groene omgeving in Tienen. Een nette stad is immers één van de prioriteiten in ons beleid," besluit de schepen.

Het voorstel om de klussendienst af te bouwen wordt op donderdag 28 maart ’24 voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.