Voorzitter

De voorzitter van de OCMW-raad leidt de activiteiten van het OCMW. Naast voorzitter van de Raad voor maatschappelijk welzijn, is hij ook voorzitter van het Vast bureau en van de Bijzondere Comités.

De voorzitter onderzoekt op voorhand de zaken die aan de Raad, het Vast bureau en de Bijzondere Comités worden voorgelegd. Hij roept de vergadering bijeen en legt de agenda vast. Hij staat in voor de uitvoering van de beslissingen die de Raad, het Vast bureau of de Bijzondere Comités nemen. De voorzitter is aldus de spilfiguur binnen het OCMW.

Bram Delvaux 

Bram Delvaux (Open VLD)
P/a Kabbeekvest 110 bus 1 - 3300 Tienen
tel 016 80 11 00 - fax 016 80 11 05
bram.delvaux@ocmw.tienen.be