Stad Tienen opent drie Digipunten

6
november
2023
IMG_2468-2

Digitale skills zijn tegenwoordig onmisbaar om mee te kunnen in de steeds verder digitaliserende maatschappij. Daarom opent de stad Tienen een Digipunt in de bibliotheek, bij Bezorgd Om Mensen en in de Kringwinkel Hageland waar inwoners gratis en zonder afspraak terechtkunnen met al hun digitale vragen.

De drie Digipunten in Tienen maken deel uit van ‘DiGiTAAL’, een project van de zeven gemeenten uit de Interlokale Verenging Zuidoost Hageland met steun van de Vlaamse overheid. Inwoners kunnen er een computer of smartphone ontlenen, opleidingen rond digitale vaardigheden volgen en individuele begeleiding krijgen bij het gebruik van een smartphone, tablet of computer.

Schepen van mensen, Ine Tombeur: “Onze maatschappij digitaliseert razend snel, maar dat brengt ook de uitdaging mee om iedereen mee te krijgen op die digitale golf. Ik ben dan ook heel blij dat we op drie laagdrempelige locaties in Tienen van start kunnen gaan met een Digipunt. Zo trachten we te voorkomen dat mensen digitaal uitgesloten worden. Want of het nu gaat over bankieren, tickets kopen, je inschrijven voor een opleiding, enzovoort, het vergt allemaal digitale vaardigheden.”

Drie laagdrempelige locaties

De keuze voor de bibliotheek, Bezorgd Om Mensen en Kringwinkel Hageland als locaties voor de Digipunten, vloeide voort uit de resultaten van een behoeftenonderzoek, uitgevoerd door SAAMO. “De bibliotheek is een belangrijke strategische keuze binnen het e-inclusieverhaal”, licht schepen van vrije tijd Wim Bergé toe. “Het is een laagdrempelige en toegankelijke plek waar iedereen die wil leren, lezen of beleven welkom is. Met haar aanbod verrijkt de bib burgers en biedt ze hen ontplooiingskansen zodat ze actief kunnen deelnemen aan de samenleving.”

Organisatie Bezorgd Om Mensen maakt ruimte voor het tweede digipunt in Tienen. “We zijn heel blij dat er een Digipunt komt in de voedselbank, omdat er mensen met een diverse achtergrond over de vloer komen. In onze doelgroep zitten bijvoorbeeld nieuwkomers, vluchtelingen of mensen die in armoede leven. Omwille van hun kwetsbaarheid is het belangrijk dat er zoveel mogelijk ondersteuning is. Een Digipunt kan hen helpen bij het invullen van bepaalde documenten, online afspraken te maken, e-mails te versturen en het gebruik van apps om bijvoorbeeld hun rekeningen te betalen.”

Ook Paul Stessens, algemeen directeur van de Kringwinkel Hageland bevestigt het belang van de Digipunten. “Als Kringwinkel helpen we graag mee aan dit initiatief, want zo leren meer mensen met de computer werken. In de huidige maatschappij is dat meer en meer nodig om mee te kunnen. Wij zorgen er graag mee voor dat computers betaalbaar én toegankelijk zijn voor de mensen.”

Digihelpers zorgen voor begeleiding

Om de inwoners te begeleiden wordt een beroep gedaan op de Digimedewerkers van IN-Z en Link in de Kabel. “Wij zetten ons graag in om vanuit het netwerk van verschillende organisaties te bouwen aan e-inclusie in Zuidoost Hageland”, vertelt David Loyen, algemeen coördinator van Link in de Kabel. “Vanuit onze expertise versterken we doelgroepen en Digihelpers in hun digitale vaardigheden. Daarnaast zorgen we ervoor dat ook kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie digitaal vaardig en weerbaar worden via specifieke acties."

E-inclusie in Tiense basisscholen

Het project ‘DiGiVIBES’, dat e-inclusie in de Tiense basisscholen vooropstelt, sluit perfect aan bij de doelstellingen van de Digipunten. Met dit project wil de stad Tienen via sessies de digitale vaardigheden van kwetsbare ouders versterken om zo digitale uitsluiting binnen de schoolomgeving tegen te gaan. Daarnaast wil ze ook de digitale thuisomgeving van schoolgaande kinderen versterken, met een focus op internetverbinding en toeleiding naar de Digipunten.

DiGiVIBES is een samenwerking met IN-Z vzw en Ligo Oost-Brabant.

Praktische info

Openingsuren Digipunten Tienen:

  • Bibliotheek, Grote Markt 3 in Tienen: maandag tussen 15.00 en 18.00 uur
  • Bezorgd Om Mensen, Hamelendreef 100 in Tienen: woensdag tussen 09.30 en 12.30 uur
  • De Kringwinkel Hageland, Minderbroedersstraat 33 in Tienen: donderdag tussen 13.00  en 17.00 uur

 

Meer info vind je op www.digibank-digitaal.be of krijg je via info@digibank-digitaal.be en het nummer 0490 42 78 40.

Het project ‘DiGiTAAL’ is een samenwerking tussen de ILV Zuidoost Hageland, Link in de Kabel vzw en IN-Z vzw, samen met de partners Circular Brussels, de Kringwinkel Hageland en SAAMO Vlaams-Brabant.