Samenwerking tussen OCMW Tienen en Pizza Hut Tienen

16
november
2018

Om personen met een leefloon optimaal de kans te geven te re-integreren in de maatschappij, is een job cruciaal. De OCMW-wet voorziet hiervoor de mogelijkheid tot sociale tewerkstelling onder begeleiding van een maatschappelijk werker. OCMW Tienen heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met bvba Charter (Pizza Hut).

Om al deze mensen in de beste omstandigheden te kunnen tewerkstellen, wordt samengewerkt met een aantal partners zoals bv. WZC Keienhof, de stad Tienen, SVK WoonregT vzw, het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen, vzw WGC Vierkappes, vzw De Kringwinkel Hageland, enz.

OCMW Tienen heeft nu ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met bvba Charter (Pizza Hut). Hierdoor kunnen OCMW-cliënten bij deze bvba tewerkgesteld worden in het kader van art. 60, §7 van de OCMW-wet. Voor mensen uit kansengroepen met weinig ervaring of referenties, dikwijls zonder diploma, kan een tewerkstelling een positieve ervaring zijn. Dit laat hen toe te ontdekken wat tot hun mogelijkheden behoort en helpt mee een positiever zelfbeeld vormen. Een job is dan ook het wapen bij uitstek om uit de armoedecirkel te geraken. Er wordt dan ook blijvend op ingezet.