Samenwerking tussen OCMW Tienen en iTEK nv

30
januari
2019

Om personen met een leefloon optimaal de kans te geven te re-integreren in de maatschappij, is een job cruciaal. De OCMW-wet voorziet hiervoor de mogelijkheid tot sociale tewerkstelling onder begeleiding van een maatschappelijk werker. OCMW Tienen heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met iTEK nv.

Om al deze mensen in de beste omstandigheden te kunnen tewerkstellen, wordt samengewerkt met een aantal partners zoals bv. WZC Keienhof, de stad Tienen, SVK WoonregT vzw, het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen, vzw WGC Vierkappes, vzw De Kringwinkel Hageland, Kinderdagverblijf De Hartjes, vzw Blankedale, de Zorggroep Alexianen Tienen, IGO-Leuven, vzw SPIT Tewerkstelling, De Winning, Job-Link vzw, Vélo vzw, Delta vzw enz.

OCMW Tienen heeft nu ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met iTEK nv. Hierdoor kunnen OCMW-cliënten bij deze nv tewerkgesteld worden in het kader van art. 60, §7 van de OCMW-wet. iTEK is in onze streek vooral bekend van het filiaal in Dormaal en heeft een uitgebreid fiets- en tuinassortiment, naast fitness- en andere vrijetijdsartikelen. iTEK heeft ook een gespecialiseerde service- en hersteldienst.

"Activering is heel belangrijk," meent Ine Tombeur, voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, "het is dé garantie om uit armoede te geraken. Men verwerft niet enkel een inkomen, maar het zorgt voor een vaste dagindeling, je bouwt een sociaal netwerk op en krijgt een positiever zelfbeeld. iTEK biedt een veelvoud aan taken aan en dat op verschillende niveaus: magazijn, uitpakken, klaarmaken van fietsen, fietshersteller, verkoper ... Kortom een uitgebreid takenpakket dat veel doorgroeimogelijkheden biedt voor onze art 60’ers”.