Samenwerking tussen OCMW Tienen en CVO VIVA SVV Brabant

29
september
2017

De samenwerking sinds februari 2017 tussen OCMW Tienen en CVO VIVA SVV Brabant kent succes. De cursus huishoudhulp bracht vier OCMW-cliënten naar een vaste job.

De Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) van VIVA bieden diverse opleidingen aan en streven er naar om elke volwassen cursist kwaliteitsvol te begeleiden. Laagdrempeligheid, persoonlijke ontwikkeling en creatieve ontplooiing zijn sleutelbegrippen in het opleidingstraject. Als centra die gespecialiseerd zijn in praktijkgerichte opleidingen binnen de studiegebieden huishoudelijk onderwijs en mode, wordt er gestreefd naar een mooi evenwicht tussen klassikale en geïndividualiseerde begeleiding.

Om die reden sloot het OCMW van Tienen in februari 2017 een intentieverklaring af met CVO VIVA SVV Brabant. OCMW-voorzitter Bram Delvaux legt uit: “Wij stelden vast dat een groot aantal van onze cliënten interesse hadden in het opleidingsaanbod van CVO VIVA. Zo werd o.a. een opleiding tot huishoudhulp aangeboden. En heel wat cliënten die gerechtigd zijn op leefloon wilden we graag naar de reguliere arbeidsmarkt leiden. Nog te veel leerlingen van Tiense scholen verlaten immers het middelbaar onderwijs zonder een diploma te behalen en hen geven we graag meer kansen via opleiding en vorming”.

In de intentieverklaring werd onder andere overeengekomen dat er gezamenlijk overleg zou zijn over de juiste trajectbegeleiding en cursistenopvolging. Het OCMW van zijn kant engageerde zich om binnen de mogelijkheden leslokalen ter beschikking te stellen voor de opleiding tot huishoudhulp en maximale inspanningen te doen om voor OCMW-cliënten stageplaatsen te vinden.

De cursus huishoudhulp liep van februari 2017 tot juni 2017.  Zes OCMW-cliënten hebben de cursus gevolgd en vier van hen zijn intussen doorgestroomd naar een vaste job. Ook de kansen op werk voor de andere twee zijn met het volgen van deze opleiding flink gestegen.