Opvang voor Oekraïense vluchtelingen

18
maart
2022
Vaccinatiecentrum - voorbereiding8

De stad Tienen biedt ondersteuning aan Oekraïners op de vlucht. Momenteel worden in het Rijksadministratief centrum op de Goossensvest 69 opvangplaatsen gecreëerd. Daarnaast stellen ook een aantal zorgpartners kamers ter beschikking.

De stad Tienen engageert zich om ondersteuning te bieden aan Oekraïners op de vlucht. De registratie, met crisisopvang voor één of twee nachten, gebeurt vanuit het nationaal crisiscentrum. Vervolgens zorgen de gouverneurs en de burgemeesters voor de verdere coördinatie van de crisisopvang voor een langere periode.

In Tienen zijn 25 kamers, goed voor 69 opvangplaatsen, in het Rijksadministratief centrum in gereedheid gebracht door de technisch uitvoerende diensten van de stad met logistieke hulp van het RZ Heilig Hart Tienen. Alles is voorzien voor een aangenaam verblijf: een keuken, speelruimte voor de kinderen, een tv-ruimte, enz. De kamers kunnen vanaf vandaag in gebruik genomen worden.

Daarnaast stellen de Alexianen Zorggroep, WZC  Passionisten en het OCMW Tienen 47 opvangplaatsen ter beschikking wanneer het nationaal crisiscentrum hierom verzoekt.

Momenteel is er geen nood aan hulpgoederen. Wie een steentje wil bijdragen, kan een gift doen aan 12-12 (voor meer info zie www.1212.be). Wie als privépersoon of organisatie de tijdelijke noodopvang van Oekraïense vluchtelingen kan voorzien of zich wil opgeven als vrijwilliger, kan een e-mail sturen naar opvangoekraine@tienen.be.