Objectief kader voor steunaanvragen aan het OCMW

26
mei
2023
11081_126.jpg

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft een steunverleningskader goedgekeurd. Met dit kader worden steunaanvragen aan het OCMW op een objectieve en gelijke manier beoordeeld en weten cliënten welke inspanningen er ook van hen verwacht worden.

Burgers kunnen financiële steun vragen bij het OCMW. De maatschappelijke werkers doen vervolgens een
sociaal onderzoek en formuleren binnen de 30 dagen een advies dat ze voorleggen aan het bijzonder comité
voor de sociale dienst (BCSD). Het BCSD bestaat uit politieke vertegenwoordigers die de steunaanvragen al
dan niet goedkeuren.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op donderdag 25 mei ‘23 het steunverleningskader voor het
BCSD goed. Dit kader beschrijft op welke manier de beslissingen binnen het BCSD worden genomen. Het
zorgt voor een objectieve en transparante behandeling van de steunaanvragen, zoals vooropgesteld in het
meerjarenplan van de stad.

“We streven naar een objectieve en gelijkwaardige behandeling van alle hulpverleningsvragen”, licht voorzitter
van het BCSD Ine Tombeur toe. “Dit wordt grotendeels bepaald door de OCMW-wetgeving, maar er is ruimte
voor interpretatie. Door dit kader vast te leggen, scheppen we duidelijkheid voor de klanten en hulpverleners.”

“Het doel binnen het OCMW is voor elke Tienenaar een menswaardig bestaan te verzekeren en hem te helpen integreren in de Tiense gemeenschap. Voldoende kennis van het Nederlands en tewerkstelling zien we hierbij als twee belangrijke factoren. Wanneer iemand komt aankloppen voor steun, gaan we eerst na wat de behoeftigheid van de aanvrager is en of men aanspraak maakt op andere uitkeringen. Bij dit sociaal
onderzoek verwachten we volledige medewerking en transparantie van de cliënt. Het hulpverleningskader legt vast hoe we omgaan met de grijze zones binnen de OCMW-wetgeving. Hierin staat bijvoorbeeld dat je je
werkbereidheid moet aantonen als voorwaarde om een leefloon te krijgen. Dat is een ruim begrip. Wij
verwachten dat de aanvrager zich inschrijft bij de VDAB, maar ook dat er voldoende inspanningen geleverd
worden om effectief aan de slag te gaan. Zien we onvoldoende inspanningen, dan zijn er gevolgen voor de
financiële ondersteuning. Dankzij dit kader weet de cliënt duidelijk voor welke steun hij bij het OCMW
terechtkan en wat we van hem verwachten zodat hij op termijn terug op eigen benen kan staan. Want dat blijft
het einddoel.”

Contact