Nieuwe algemeen directeur voor stad en OCMW Tienen

10
december
2018

De 43-jarige Patricia Willems uit Lubbeek is aangesteld als de algemeen directeur van de stad en het OCMW Tienen. Maandag ging ze aan de slag in haar nieuwe functie, waarin ze samen met de administratieve diensten en het stadsbestuur Tienen zal klaarstomen voor de toekomst.

Patricia Willems is 43 jaar oud, woont in Lubbeek en is van opleiding ingenieur-architect met een specialisatie in stedenbouw en ruimtelijke ordening. De voorbije achttien jaar was ze aan de slag bij de provincie Vlaams-brabant. Hier startte ze haar loopbaan als planoloog-stedenbouwkundige, om drie jaar later diensthoofd mobiliteit te worden. In 2014 promoveerde ze tot bestuursdirecteur ondersteuning en werd ze verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, ICT, facilitair beheer, organisatie en planning en document- en informatiebeheer. Na een intensieve selectieprocedure gaat ze vandaag aan de slag als algemeen directeur bij de stad en het OCMW Tienen.

Patricia wil sterk inzetten op een goede samenwerking tussen het beleid en de administratie met een blik op de toekomst. “Een stad als Tienen heeft veel potentieel”, licht ze toe. “Maar er staan ons ook uitdagingen te wachten zoals bv. de verdere digitalisering. Door hier vanuit het beleid en de administratie samen aan te werken, kunnen we heel wat stappen vooruitzetten. Dat is ook wat me aantrekt in mijn nieuwe functie.”

Eén van de eerste dossiers die de algemeen directeur zal opvolgen is de implementatie van e-notulen. Met deze applicatie wordt het proces voor het opmaken van de agenda en de notulen van het schepencollege, de gemeenteraad én de organen van het OCMW voor een stuk geautomatiseerd. De raadsleden krijgen een iPad ter beschikking en zullen hun documenten voortaan digitaal raadplegen. Nieuw is ook dat de gemeenteraad live uitgezonden zal worden op de website van de stad Tienen. De videofragmenten worden in een archief bewaard en kunnen nadien per agendapunt opgevraagd worden. 

Begin januari start het nieuwe schepencollege samen met de administratieve diensten met de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. “We willen dit doordacht aanpakken, om tot een evenwichtig en goed beleidsplan te komen dat een visie op lange termijn uitdraagt”, vertelt huidig en toekomstig burgemeester Katrien Partyka. “Momenteel is er een omgevingsanalyse in de maak die Tienen op heel wat vlakken in kaart brengt. Dit document zal de basis vormen van het beleidsproces. Ook de inwoners krijgen de kans hun zegje te doen en accenten in het beleid naar voren te schuiven. We bekijken hoe we zoveel mogelijk bewoners hierin kunnen betrekken. We hopen voor de zomervakantie het proces te kunnen afronden en de strategische meerjarenplanning aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen.”

De nieuwe gemeenteraad wordt in Tienen op maandag 7 januari ’19 geïnstalleerd. Iedereen is om 20.00 uur welkom in de raadzaal van het stadhuis voor de voordracht en eedaflegging van de kandidaten.

Schepencollege