Lokaal Opvanginitiatief

Na vier maanden in een collectieve opvangstructuur, kan een asielzoeker doorstromen naar een individuele opvangstructuur, bijvoorbeeld een Lokaal Opvanginitiatief (LOI). De asielzoekers worden toegewezen door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil).

Voorwaarden

  • Lopende asielaanvraag
  • Door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) toegewezen aan het OCMW van Tienen

Procedure

  • Door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) toegewezen aan het OCMW van Tienen
  • Intake en opvang door de cel vluchtelingen en vreemdelingen van het OCMW Tienen

Meebrengen

  • Documenten m.b.t. de asielprocedure
  • Desgevallend het medisch dossier

Bedrag

Er wordt geen bijdrage aangerekend.

Het OCMW biedt de toegewezen asielzoekers huisvesting aan gedurende de asielprocedure en zorgt ervoor dat deze personen kunnen voorzien in hun basisbehoeften (voeding, kledij, persoonlijke hygiëne). De asielzoekers ontvangen wekelijks een beperkt zakgeld. Zij krijgen de nodige medische begeleiding en hun kinderen kunnen naar school gaan.

Uitzonderingen

Uitzonderingen zijn mogelijk na het akkoord van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en/of Fedasil.

Contact

Contactpersoon