Installatie nieuw stadsbestuur

4
januari
2019

Op maandag 7 januari ’19 werd het nieuwe stadsbestuur in Tienen geïnstalleerd. Volgens het nieuwe decreet ‘Lokaal bestuur’ is de samenstelling van de gemeenteraad voortaan dezelfde als deze van de raad voor maatschappelijk welzijn. Onder de 31 voorgedragen raadsleden zijn er 15 nieuwe gezichten.

Op 22 december ‘17 werd het nieuwe decreet ‘Lokaal bestuur’ van kracht. Dit bevat een aantal belangrijke inhoudelijke wijzigingen. Met ingang van 1 januari ’19 werden het OCMW en de stad één organisatie en is de samenstelling van de gemeenteraad dezelfde als deze van de raad voor maatschappelijk welzijn. Voor beide organen werd dezelfde voorzitter verkozen. De samenstelling van het schepencollege komt overeen met deze van het vast bureau, dat instaat voor het dagelijks bestuur van het OCMW. De burgemeester is voorzitter van beide organen.

In Tienen betekent dit dat de maandelijkse zittingen van de gemeenteraad gevolgd worden door een raad voor maatschappelijk welzijn. Het blijven twee aparte vergaderingen, zij het dus op hetzelfde moment.

De gemeenteraad telt 31 leden. CD&V neemt 8 zetels voor haar rekening en vormt samen met N-VA (5 zetels), Open VLD (4 zetels) en Groen (3 zetels) een meerderheidscoalitie. Sp.a, Vlaams Belang en de nieuwe partij Tienen Vooruit! voeren met respectievelijk 5, 2 en 4 zetels oppositie. 15 van de 31 voorgedragen raadsleden zijn nieuwe gezichten, zij het enkele wel met een staat van dienst in andere politieke organen. Nicky Martens (CD&V) is met haar 24 lentes het jongste raadslid.

Na de eedaflegging van de raadsleden volgde de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad, die dus van rechtswege ook voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt. Voor deze functie werd Lucia Dewolfs (N-VA) voorgedragen. Vervolgens gebeurde de verkiezing van de schepenen en legden deze de eed af in handen van burgemeester Katrien Partyka. Zij legde eerder al de eed af bij de gouverneur. 

Vanaf 1 januari ’19 zijn de politiezones Tienen-Hoegaarden en LAN samengesmolten tot de politiezone Getevallei. De politieraad is samengesteld uit 19 leden (zonder de burgemeesters), waarvan de stad Tienen er 9 mag aanleveren. Ook deze stemming gebeurde tijdens de installatievergadering.

Aansluitend werd tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) geïnstalleerd. Van dit orgaan is Ine Tombeur (N-VA) voorzitter.

De bevoegdheden binnen het schepencollege werden op dinsdag 8 januari ’19, tijdens de eerste zitting van het schepencollege, officieel vastgelegd. Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) is bevoegd voor veiligheid, handhaving en strategisch beleid. Wim Bergé (CD&V) is schepen van vrije tijd. Bram Delvaux (Open VLD) is eerste schepen en krijgt het pakket ‘wonen’ en financiën toegewezen. Ine Tombeur (N-VA) is bevoegd voor het pakket ‘mensen’ met dus ook het bijzonder comité van de sociale dienst. Eddy Poffé (Open VLD) is schepen van werk. Tom Roovers (Groen) is bevoegd voor infrastructuur. Zijn partijgenoot en nieuwkomer Paul De Cort wordt gedurende drie jaar schepen van duurzaamheid. Halverwege de legislatuur neemt Jan Debroeck (CD&V) de fakkel over. Gijsbrecht Huts (N-VA) is verantwoordelijk voor de interne en externe dienstverlening.

En zo kan het stadsbestuur Tienen aan zijn taak voor de komende zes jaar beginnen. De eerstvolgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vinden alvast plaats op donderdag 31 januari ’19. Bij deze gelegenheid worden ook de afscheidnemende raadsleden gehuldigd.