Budget 2018 en meerjarenplanning OCMW

22
december
2017

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Tienen keurde unaniem het budget voor 2018 en het meerjarenplan 2014-2021 goed. De prioriteit ligt bij kinderarmoedebestrijding, activering en de bouw van assistentiewoningen voor het WZC Keienhof.

Armoedebestrijding

Het budget voor kinderarmoedebestrijding werd in het budget van het werkingsjaar 2016 reeds verdrievoudigd in vergelijking met de voorgaande jaren. OCMW-voorzitter Bram Delvaux: “De voorbije jaren deden we reeds heel wat inspanningen om armoede in het algemeen en kinderarmoede in het bijzonder te voorkomen en/of te bestrijden. En deze inspanningen worden ook voortgezet.” Zo wordt bv. de werking van ouderpraatgroepen ondesteund, zijn er workshops gezond en betaalbaar koken etc. 

Ook de overeenkomst met CEDES blijft voortlopen: CEDES geeft vorming en coaching aan actoren die een rol opnemen in de bestrijding van kinderarmoede. In 2017 werd ook werk gemaakt van de detectie van kinderarmoede bij kinderdagverblijven, onthaalouders en de Tiense scholen. Een belangrijk project dat het verdient om voortgezet te worden in de komende jaren. Zo is er om deze reden op regelmatige tijdstippen een maatschappelijk werker aanwezig in de Tiense scholen.

Activering

Ook de re-integratie in de samenleving van leefloontrekkers via tewerkstelling blijft een belangrijke beleidsprioriteit. Het aantal dossiers wordt jaarlijks nog verhoogd. De focus ligt ook op het organiseren van opleidingen om OCMW-cliënten arbeidsattitude bij te brengen, een opleiding op maat te laten genieten en hen vervolgens intensief te begeleiden in hun zoektocht naar werk. “Maar de kers op de taart vormen uiteraard de cliënten die doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt”, aldus Bram Delvaux. “En we slagen er steeds beter in om cliënten te leiden naar een betaalde job in het reguliere arbeidscircuit. Het oprichten van een volwaardige cel tewerkstelling binnen ons OCMW heeft zeker bijgedragen tot dit succes. Reden temeer om op de ingeslagen weg verder te werken en nog een versnelling hoger te schakelen.”

Bouwen

Het OCMW van Tienen beschikt enerzijds met Seniorie Houtemhof over 62 serviceflats voor senioren die nog in staat zijn zelfstandig te wonen, en anderzijds met het Woonzorgcentrum Keienhof over 89 bedden voor zorgbehoevende bejaarden. De derde prioritaire
beleidsdoelstelling lag op het vervolledigen van dit zorgaanbod voor ouderen door de realisatie van dertig assistentiewoningen. Assistentiewoningen zijn vergelijkbaar met serviceflats, maar spelen beter in op de specifieke noden van de zorgbehoevende bewoners. Zo zullen deze laatsten gebruik kunnen maken van alle ondersteuningsfuncties die aanwezig zijn in het woonzorgcentrum. In februari-maart van 2018 zullen de assistentiewoningen volledig gebruiksklaar zijn.

Voor alle Tienenaars

Het spreekt voor zich dat het OCMW zich de komende jaren niet beperkt tot de drie prioritaire beleidsdoelstellingen. Zo wordt er gewerkt aan een reglement voor het uitgeven van maaltijdbons en taxicheques aan ouderen en mensen met een mobiliteitsbeperking. Daarnaast staat een vernieuwing en modernisering van de keuken van het woonzorgcentrum op het programma. Ook wil men het patrimonium van LOI- en noodwoningen uitbreiden door de appartementen aan de vroegere rijkswachtkazerne aan te kopen, wat een hoop geld aan huur zal uitsparen. En dit is slechts een greep uit de ambitieuze doelen, met steeds één duidelijk engagement voor ogen: er zijn voor alle Tienenaars.

Contact