Seniorenweek van 16 t/m 22 november

24
november
2020
senioren.png

Naar jaarlijkse gewoonte vond tijdens de derde week van november de seniorenweek plaats. Het team ouderenzorg van het OCMW Tienen nam deze gelegenheid de vorige jaren te baat om de 65-plussers van onze stad nog wat extra aandacht te geven. Omwille van de coronacrisis moesten ze dit jaar op zoek naar een alternatief.

Het team ouderenzorg ondernam de vorige jaren allerlei acties om tijdens de seniorenweek nog beter in contact te komen met hun doelgroep, de 65-plussers. Dit jaar besliste de coronacrisis er anders over, niet in het minst omdat de doelgroep tot een risicogroep behoort. Maar net omwille van de kwetsbaarheid van deze groep voor het coronavirus, kregen zij sinds de uitbraak extra aandacht van het team ouderenzorg.

Zo werd bij de eerste lockdown in maart werk gemaakt van een telefoonnummer en mailadres om zo de contactdrempel voor de senioren te verlagen. Verder werden tussen 6 en 15 april '20, met hulp van maatschappelijk werkers maar liefst 1.755 alleenstaande 75-plussers opgebeld om te polsen naar hun welzijn. Hierbij werd gecheckt of ze hulp kregen van familie, mantelzorgers en/of buren. 767 personen die niet konden bereikt worden, kregen een kaartje in de bus met de contactgegevens van het team ouderenzorg en het nummer van de infolijn van de stad. Daarnaast vond er ook een belronde plaats bij de 380 gehuwde 85-plussers.

Naar aanleiding van de tweede coronagolf werd ondertussen ook een nieuwe belronde afgerond naar alle 80-plussers om te informeren hoe het met hen gaat. Hierbij kreeg het team ouderenzorg de hulp van 3 enthousiaste medewerkers van zwembad De Blyckaert.

65-plussers en hun naasten kunnen met al hun vragen terecht bij de medewerkers van het team ouderenzorg. Dit kan tijdens de openingsuren van het OCMW Tienen, bij voorkeur op afspraak.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van OCMW Tienen of bij

Contact