OCMW onderzoekt samenwerkingsverband zorginstellingen

28
september
2020
pagina-6-7-houtemhof.jpg

Het lokale openbaar aanbod in de woonzorg staat onder druk. Op basis van een leefbaarheidsstudie van de zorginstellingen van het OCMW van Tienen (woonzorgcentrum Keienhof, serviceflats Seniorie Houtemhof en assistentiewoningen Groenhof), onderzoekt het OCMW momenteel de mogelijkheden om voor deze zorginstellingen een samenwerkingsverband op te zetten.

Schepen van mensen, Ine Tombeur, legt uit: “De uitdagingen waarmee de ouderenzorg, mede door Covid-19, te kampen krijgt, maken een strategische visie en aanpak voor een duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg voor onze ouderen op korte termijn noodzakelijk. We zijn op zoek naar een gelijkgestemde partner die samen met ons dit verhaal wil schrijven”.

“We organiseren een marktraadpleging waarbij zowel de non-profit woonzorgcentra als de lokale besturen in de ruime regio worden geconsulteerd. De commerciële partners blijven hierbij uitgesloten. Deze marktraadpleging past binnen de beginselen van behoorlijk bestuur en hiervoor werd een leidraad opgesteld. Deze leidraad werd tijdens de OCMW-raad van 24 september '20 unaniem goedgekeurd en zal eerdaags openbaar worden bekendgemaakt. Potentiele geïnteresseerde partners kunnen dan hun samenwerkingsvoorstel indienen. Op basis van deze leidraad zullen de ingediende voorstellen inhoudelijk worden beoordeeld waarna finale besprekingen zullen worden gevoerd met één of meerdere partners”.

“Als bestuur willen we goede en betaalbare zorg kunnen garanderen aan onze ouderen, maar ook zorg die binnen een moderne visie past en die lokaal verankerd is”.

Contact